Free shipping on orders over 240 €FREE gift with each set ordered. Personal collection is possible.

Ivka ART

Ivka is known for her classic, romantic characters, which carry elegance and charm. The author captures a woman as a goddess. The paintings are vivid, with bright colors, in the style of lyrical romanticism. They carry a strong aura, which they reflect in the infinite energy and power of the goddess - the woman herself. When you look at Ivka's paintings, you always feel the artistic tension and soul of the paintings. The women in the paintings are confident, full of energy, tenderness and love. They capture the moment and the belief that we can do whatever we want on our own. Passionate and dynamic color application on canvas and the author's use of expressive color combine to create a uniquely recognizable style. The author's life itself has a great influence on her work. She attaches great importance to the moment and the idea that we should live at all times in this moment. The past and the future are irrelevant.

Prihláste sa na odber noviniek

Ivka ART

Ivka je známa svojimi klasickými, romantickými postavami, ktoré nesú eleganciu a pôvab. Autorka zachytáva ženu ako bohyňu. Maľby sú živé, s jasnými farbami, v štýle lyrického romantizmu. Nesú silnú auru, ktorú odrážajú v nekonečnej energii a sile bohyne - ženy samotnej. Pri pohľade na Ivkine obrazy cítite vždy umelecké napätie a dušu z obrazov. Ženy na obrazoch sú sebavedomé, srší z nich energia, jemnosť a láska. Zachytávajú moment a vieru, že dokážeme čokoľvek čo chceme sami. Vášnivá a dynamická aplikácia farby na plátne a autorkine použitie expresívnej farby kombinujú vytvorenie jedinečne rozpoznateľného štýlu. Veľký vplyv na jej tvorbu má aj samotný autorkin život. Momentu a myšlienke pripisuje veľký význam, že by sme mali žiť každú chvíľu v tomto okamihu. Minulosť a budúcnosť sú irelevantné.

Shopping cart